Bán Nhà Nguyễn Sơn 76 M2, 4 Tầng, MT 4., Quận Long Biên - Hà Nội

$7,3 tỷ
Mã: 242156 Diện tích: 76 Phòng ngủ: 5 Phòng tắm: 6
 • Bán Nhà Nguyễn Sơn 76 M2, 4 Tầng, MT 4.
 • Bán Nhà Nguyễn Sơn 76 M2, 4 Tầng, MT 4.
 • Bán Nhà Nguyễn Sơn 76 M2, 4 Tầng, MT 4.
 • Bán Nhà Nguyễn Sơn 76 M2, 4 Tầng, MT 4.
 • Bán Nhà Nguyễn Sơn 76 M2, 4 Tầng, MT 4.
 • Bán Nhà Nguyễn Sơn 76 M2, 4 Tầng, MT 4.
 • Bán Nhà Nguyễn Sơn 76 M2, 4 Tầng, MT 4.
 • Bán Nhà Nguyễn Sơn 76 M2, 4 Tầng, MT 4.
 • Bán Nhà Nguyễn Sơn 76 M2, 4 Tầng, MT 4.
 • Bán Nhà Nguyễn Sơn 76 M2, 4 Tầng, MT 4.
 • Bán Nhà Nguyễn Sơn 76 M2, 4 Tầng, MT 4.
 • Bán Nhà Nguyễn Sơn 76 M2, 4 Tầng, MT 4.
 • Bán Nhà Nguyễn Sơn 76 M2, 4 Tầng, MT 4.
 • Bán Nhà Nguyễn Sơn 76 M2, 4 Tầng, MT 4.
 • Bán Nhà Nguyễn Sơn 76 M2, 4 Tầng, MT 4.
 • Bán Nhà Nguyễn Sơn 76 M2, 4 Tầng, MT 4.
 • Bán Nhà Nguyễn Sơn 76 M2, 4 Tầng, MT 4.
 • Bán Nhà Nguyễn Sơn 76 M2, 4 Tầng, MT 4.
 • Bán Nhà Nguyễn Sơn 76 M2, 4 Tầng, MT 4.
 • Bán Nhà Nguyễn Sơn 76 M2, 4 Tầng, MT 4.
 • Bán Nhà Nguyễn Sơn 76 M2, 4 Tầng, MT 4.
 • Bán Nhà Nguyễn Sơn 76 M2, 4 Tầng, MT 4.

Mã: 242156 Diện tích: 76 Phòng ngủ: 5 Phòng tắm: 6

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN