√ BIỆT THỰ √ Trệt 1 lầu HB 3PN_260m2 √ 258 Bình An, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$28 triệu/tháng
Mã: 242123 Diện tích: 130
  • √ BIỆT THỰ √ Trệt 1 lầu HB 3PN_260m2 √ 258 Bình An
  • √ BIỆT THỰ √ Trệt 1 lầu HB 3PN_260m2 √ 258 Bình An
  • √ BIỆT THỰ √ Trệt 1 lầu HB 3PN_260m2 √ 258 Bình An
  • √ BIỆT THỰ √ Trệt 1 lầu HB 3PN_260m2 √ 258 Bình An
  • √ BIỆT THỰ √ Trệt 1 lầu HB 3PN_260m2 √ 258 Bình An
  • √ BIỆT THỰ √ Trệt 1 lầu HB 3PN_260m2 √ 258 Bình An
  • √ BIỆT THỰ √ Trệt 1 lầu HB 3PN_260m2 √ 258 Bình An
  • √ BIỆT THỰ √ Trệt 1 lầu HB 3PN_260m2 √ 258 Bình An

√ BIỆT THỰ √ Trệt 1 lầu HB 3PN_260m2 √ 258 Bình An
-----------

Mã: 242123 Diện tích: 130

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN