Bán đất Khu Dân Cư 5A Sóc Trăng, 5.2m x 20m, Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

$950 triệu
Mã: 242081 Diện tích: 104
  • Bán đất Khu Dân Cư 5A Sóc Trăng, 5.2m x 20m
  • Bán đất Khu Dân Cư 5A Sóc Trăng, 5.2m x 20m
  • Bán đất Khu Dân Cư 5A Sóc Trăng, 5.2m x 20m
  • Bán đất Khu Dân Cư 5A Sóc Trăng, 5.2m x 20m
  • Bán đất Khu Dân Cư 5A Sóc Trăng, 5.2m x 20m
  • Bán đất Khu Dân Cư 5A Sóc Trăng, 5.2m x 20m
  • Bán đất Khu Dân Cư 5A Sóc Trăng, 5.2m x 20m
  • Bán đất Khu Dân Cư 5A Sóc Trăng, 5.2m x 20m
  • Bán đất Khu Dân Cư 5A Sóc Trăng, 5.2m x 20m
  • Bán đất Khu Dân Cư 5A Sóc Trăng, 5.2m x 20m

Bán đất KDC 5A Sóc Trăng nằm trên đường N10, ngay ngã 3 đường số 7 và N10 rẽ phải 20 m, khu an ninh, trật tự....

Mã: 242081 Diện tích: 104

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN