, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$80 triệu/tháng
Mã: 242062 Diện tích: 250 Phòng ngủ: 6

Mã: 242062 Diện tích: 250 Phòng ngủ: 6

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN