Studio gần sông hàn 4 tr đầy đủ nội thất, Quận Sơn Trà - Đà Nẵng

$4 triệu/tháng
Mã: 242057 Diện tích: 35 Phòng ngủ: 1
 • Studio gần sông hàn 4 tr đầy đủ nội thất
 • Studio gần sông hàn 4 tr đầy đủ nội thất
 • Studio gần sông hàn 4 tr đầy đủ nội thất
 • Studio gần sông hàn 4 tr đầy đủ nội thất
 • Studio gần sông hàn 4 tr đầy đủ nội thất
 • Studio gần sông hàn 4 tr đầy đủ nội thất
 • Studio gần sông hàn 4 tr đầy đủ nội thất
 • Studio gần sông hàn 4 tr đầy đủ nội thất
 • Studio gần sông hàn 4 tr đầy đủ nội thất
 • Studio gần sông hàn 4 tr đầy đủ nội thất
 • Studio gần sông hàn 4 tr đầy đủ nội thất
 • Studio gần sông hàn 4 tr đầy đủ nội thất

Mã: 242057 Diện tích: 35 Phòng ngủ: 1

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN