, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$40 triệu/tháng
Mã: 242056 Diện tích: 500 Phòng ngủ: 6

Mã: 242056 Diện tích: 500 Phòng ngủ: 6

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN