, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$45 triệu/tháng
Mã: 241997 Diện tích: 100 Phòng ngủ: 1

Mã: 241997 Diện tích: 100 Phòng ngủ: 1

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN