NHÀ đẹp RẺ, đường XE HƠI Thạnh Xuân 38, Quận 12., Quận 12 - Tp Hồ Chí Minh

$3,75 tỷ
Mã: 241975 Diện tích: 60 Tầng / lầu: 1 Phòng ngủ: 3 Phòng tắm: 4
  • NHÀ đẹp RẺ, đường XE HƠI Thạnh Xuân 38, Quận 12.
  • NHÀ đẹp RẺ, đường XE HƠI Thạnh Xuân 38, Quận 12.
  • NHÀ đẹp RẺ, đường XE HƠI Thạnh Xuân 38, Quận 12.
  • NHÀ đẹp RẺ, đường XE HƠI Thạnh Xuân 38, Quận 12.
  • NHÀ đẹp RẺ, đường XE HƠI Thạnh Xuân 38, Quận 12.
  • NHÀ đẹp RẺ, đường XE HƠI Thạnh Xuân 38, Quận 12.
  • NHÀ đẹp RẺ, đường XE HƠI Thạnh Xuân 38, Quận 12.
  • NHÀ đẹp RẺ, đường XE HƠI Thạnh Xuân 38, Quận 12.
  • NHÀ đẹp RẺ, đường XE HƠI Thạnh Xuân 38, Quận 12.
  • NHÀ đẹp RẺ, đường XE HƠI Thạnh Xuân 38, Quận 12.

Mã: 241975 Diện tích: 60 Tầng / lầu: 1 Phòng ngủ: 3 Phòng tắm: 4

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN