, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$35 triệu/tháng
Mã: 241956 Diện tích: 140 Phòng ngủ: 4

Mã: 241956 Diện tích: 140 Phòng ngủ: 4

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN