Nhà gỗ 3 gian tứ trụ.cột tròn.gỗ cam xe., Huyện Cát Tiên - Lâm Đồng

$115 triệu
Mã: 241948 Diện tích: 56 Phòng ngủ: 1 Phòng tắm: 1
 • Nhà gỗ 3 gian tứ trụ.cột tròn.gỗ cam xe.
 • Nhà gỗ 3 gian tứ trụ.cột tròn.gỗ cam xe.
 • Nhà gỗ 3 gian tứ trụ.cột tròn.gỗ cam xe.
 • Nhà gỗ 3 gian tứ trụ.cột tròn.gỗ cam xe.
 • Nhà gỗ 3 gian tứ trụ.cột tròn.gỗ cam xe.
 • Nhà gỗ 3 gian tứ trụ.cột tròn.gỗ cam xe.
 • Nhà gỗ 3 gian tứ trụ.cột tròn.gỗ cam xe.
 • Nhà gỗ 3 gian tứ trụ.cột tròn.gỗ cam xe.
 • Nhà gỗ 3 gian tứ trụ.cột tròn.gỗ cam xe.
 • Nhà gỗ 3 gian tứ trụ.cột tròn.gỗ cam xe.
 • Nhà gỗ 3 gian tứ trụ.cột tròn.gỗ cam xe.
 • Nhà gỗ 3 gian tứ trụ.cột tròn.gỗ cam xe.
 • Nhà gỗ 3 gian tứ trụ.cột tròn.gỗ cam xe.
 • Nhà gỗ 3 gian tứ trụ.cột tròn.gỗ cam xe.
 • Nhà gỗ 3 gian tứ trụ.cột tròn.gỗ cam xe.
 • Nhà gỗ 3 gian tứ trụ.cột tròn.gỗ cam xe.

nhà gỗ cam xe:gồm
3 gian tứ trụ.cột căm xe cột tròn.vanh 72cm .cột cao 3m .
không bị mối mục mọt .thich hợp dựng nhà trống .quán cafe.khu nghỉ dưỡng nhà vườn.homestay.

Mã: 241948 Diện tích: 56 Phòng ngủ: 1 Phòng tắm: 1

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN