Phòng trọ full Nt cửa sổ thoáng gần TDT, RMIT, PMH, Quận 7 - Tp Hồ Chí Minh

$5 triệu/tháng
Mã: 241941 Diện tích: 30
  • Phòng trọ full Nt cửa sổ thoáng gần TDT, RMIT, PMH
  • Phòng trọ full Nt cửa sổ thoáng gần TDT, RMIT, PMH
  • Phòng trọ full Nt cửa sổ thoáng gần TDT, RMIT, PMH
  • Phòng trọ full Nt cửa sổ thoáng gần TDT, RMIT, PMH
  • Phòng trọ full Nt cửa sổ thoáng gần TDT, RMIT, PMH
  • Phòng trọ full Nt cửa sổ thoáng gần TDT, RMIT, PMH

Sài Gòn thì cứ việc mưa

Mã: 241941 Diện tích: 30

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN