Bán đất dương thiệu tước 112,7m(6,16*17)hồ nhớ,huế, Thị xã Hương Thủy - Thừa Thiên Huế

$1,27 tỷ
Mã: 241912 Diện tích: 112.7
  • Bán đất dương thiệu tước 112,7m(6,16*17)hồ nhớ,huế
  • Bán đất dương thiệu tước 112,7m(6,16*17)hồ nhớ,huế
  • Bán đất dương thiệu tước 112,7m(6,16*17)hồ nhớ,huế
  • Bán đất dương thiệu tước 112,7m(6,16*17)hồ nhớ,huế
  • Bán đất dương thiệu tước 112,7m(6,16*17)hồ nhớ,huế
  • Bán đất dương thiệu tước 112,7m(6,16*17)hồ nhớ,huế
  • Bán đất dương thiệu tước 112,7m(6,16*17)hồ nhớ,huế
  • Bán đất dương thiệu tước 112,7m(6,16*17)hồ nhớ,huế
  • Bán đất dương thiệu tước 112,7m(6,16*17)hồ nhớ,huế
  • Bán đất dương thiệu tước 112,7m(6,16*17)hồ nhớ,huế

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN