, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$58 triệu/tháng
Mã: 241896 Diện tích: 400 Phòng ngủ: 5

Mã: 241896 Diện tích: 400 Phòng ngủ: 5

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN