, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$24 triệu/tháng
Mã: 241885 Diện tích: 322 Phòng ngủ: 4

Mã: 241885 Diện tích: 322 Phòng ngủ: 4

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN