, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$16 triệu/tháng
Mã: 241872 Diện tích: 110 Phòng ngủ: 1

Mã: 241872 Diện tích: 110 Phòng ngủ: 1

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN