»»Biệt thự /Bình An/Trệt 1 lầu HB 3PN/»288, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$28 triệu/tháng
Mã: 241850 Diện tích: 130
  • »»Biệt thự /Bình An/Trệt 1 lầu HB 3PN/»288
  • »»Biệt thự /Bình An/Trệt 1 lầu HB 3PN/»288
  • »»Biệt thự /Bình An/Trệt 1 lầu HB 3PN/»288
  • »»Biệt thự /Bình An/Trệt 1 lầu HB 3PN/»288
  • »»Biệt thự /Bình An/Trệt 1 lầu HB 3PN/»288
  • »»Biệt thự /Bình An/Trệt 1 lầu HB 3PN/»288
  • »»Biệt thự /Bình An/Trệt 1 lầu HB 3PN/»288
  • »»Biệt thự /Bình An/Trệt 1 lầu HB 3PN/»288

»»Biệt thự /Bình An/Trệt 1 lầu HB 3PN/»288
--------------

Mã: 241850 Diện tích: 130

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN