»»BIỆT THỰ /An Phú/Trệt 2 lầu gara 4PN/»286, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$30 triệu/tháng
Mã: 241847 Diện tích: 140
  • »»BIỆT THỰ /An Phú/Trệt 2 lầu gara 4PN/»286
  • »»BIỆT THỰ /An Phú/Trệt 2 lầu gara 4PN/»286
  • »»BIỆT THỰ /An Phú/Trệt 2 lầu gara 4PN/»286
  • »»BIỆT THỰ /An Phú/Trệt 2 lầu gara 4PN/»286
  • »»BIỆT THỰ /An Phú/Trệt 2 lầu gara 4PN/»286
  • »»BIỆT THỰ /An Phú/Trệt 2 lầu gara 4PN/»286
  • »»BIỆT THỰ /An Phú/Trệt 2 lầu gara 4PN/»286
  • »»BIỆT THỰ /An Phú/Trệt 2 lầu gara 4PN/»286

»»BIỆT THỰ /An Phú/Trệt 2 lầu gara 4PN/»286
--------------

Mã: 241847 Diện tích: 140

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN