Bán lô góc Nguyễn Bán Phiến & Võ Duy Ninh:DT:166m2, Quận Sơn Trà - Đà Nẵng

$13,2 tỷ
Mã: 241844 Diện tích: 166
  • Bán lô góc Nguyễn Bán Phiến & Võ Duy Ninh:DT:166m2
  • Bán lô góc Nguyễn Bán Phiến & Võ Duy Ninh:DT:166m2
  • Bán lô góc Nguyễn Bán Phiến & Võ Duy Ninh:DT:166m2
  • Bán lô góc Nguyễn Bán Phiến & Võ Duy Ninh:DT:166m2
  • Bán lô góc Nguyễn Bán Phiến & Võ Duy Ninh:DT:166m2
  • Bán lô góc Nguyễn Bán Phiến & Võ Duy Ninh:DT:166m2
  • Bán lô góc Nguyễn Bán Phiến & Võ Duy Ninh:DT:166m2
  • Bán lô góc Nguyễn Bán Phiến & Võ Duy Ninh:DT:166m2

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN