Nhà 32m2 sử dụng 1 trệt 1 lầu , 2 tolet o tân kiên, Quận 7 - Tp Hồ Chí Minh

$1,7 tỷ
Mã: 241843 Diện tích: 32 Tầng / lầu: 1 Phòng ngủ: 1 Phòng tắm: 1
 • Nhà 32m2 sử dụng 1 trệt 1 lầu , 2 tolet o tân kiên
 • Nhà 32m2 sử dụng 1 trệt 1 lầu , 2 tolet o tân kiên
 • Nhà 32m2 sử dụng 1 trệt 1 lầu , 2 tolet o tân kiên
 • Nhà 32m2 sử dụng 1 trệt 1 lầu , 2 tolet o tân kiên
 • Nhà 32m2 sử dụng 1 trệt 1 lầu , 2 tolet o tân kiên
 • Nhà 32m2 sử dụng 1 trệt 1 lầu , 2 tolet o tân kiên
 • Nhà 32m2 sử dụng 1 trệt 1 lầu , 2 tolet o tân kiên
 • Nhà 32m2 sử dụng 1 trệt 1 lầu , 2 tolet o tân kiên
 • Nhà 32m2 sử dụng 1 trệt 1 lầu , 2 tolet o tân kiên
 • Nhà 32m2 sử dụng 1 trệt 1 lầu , 2 tolet o tân kiên
 • Nhà 32m2 sử dụng 1 trệt 1 lầu , 2 tolet o tân kiên
 • Nhà 32m2 sử dụng 1 trệt 1 lầu , 2 tolet o tân kiên
 • Nhà 32m2 sử dụng 1 trệt 1 lầu , 2 tolet o tân kiên
 • Nhà 32m2 sử dụng 1 trệt 1 lầu , 2 tolet o tân kiên
 • Nhà 32m2 sử dụng 1 trệt 1 lầu , 2 tolet o tân kiên
 • Nhà 32m2 sử dụng 1 trệt 1 lầu , 2 tolet o tân kiên
 • Nhà 32m2 sử dụng 1 trệt 1 lầu , 2 tolet o tân kiên
 • Nhà 32m2 sử dụng 1 trệt 1 lầu , 2 tolet o tân kiên
 • Nhà 32m2 sử dụng 1 trệt 1 lầu , 2 tolet o tân kiên
 • Nhà 32m2 sử dụng 1 trệt 1 lầu , 2 tolet o tân kiên
 • Nhà 32m2 sử dụng 1 trệt 1 lầu , 2 tolet o tân kiên
 • Nhà 32m2 sử dụng 1 trệt 1 lầu , 2 tolet o tân kiên
 • Nhà 32m2 sử dụng 1 trệt 1 lầu , 2 tolet o tân kiên
 • Nhà 32m2 sử dụng 1 trệt 1 lầu , 2 tolet o tân kiên

nhà 32n2 sử dụng , 1 trệt 1 lầu 2 lầu 2 tolet bancong xem là thích nhỏ nhỏ xinh xinh

Mã: 241843 Diện tích: 32 Tầng / lầu: 1 Phòng ngủ: 1 Phòng tắm: 1

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN