, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$115 triệu/tháng
Mã: 241799 Diện tích: 420 Phòng ngủ: 4

Mã: 241799 Diện tích: 420 Phòng ngủ: 4

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN