Nữ thuê phòng an ninh , sạch sẽ, trung tâm, Quận Bình Thạnh - Tp Hồ Chí Minh

$2 triệu/tháng
Mã: 241793 Diện tích: 12
  • Nữ thuê phòng an ninh , sạch sẽ, trung tâm
  • Nữ thuê phòng an ninh , sạch sẽ, trung tâm
  • Nữ thuê phòng an ninh , sạch sẽ, trung tâm
  • Nữ thuê phòng an ninh , sạch sẽ, trung tâm
  • Nữ thuê phòng an ninh , sạch sẽ, trung tâm
  • Nữ thuê phòng an ninh , sạch sẽ, trung tâm
  • Nữ thuê phòng an ninh , sạch sẽ, trung tâm
  • Nữ thuê phòng an ninh , sạch sẽ, trung tâm
  • Nữ thuê phòng an ninh , sạch sẽ, trung tâm
  • Nữ thuê phòng an ninh , sạch sẽ, trung tâm

Điện 3k, nước máy 100k, có nhà để xe, an ninh, ưu tiên 1 nữ đi làm

Mã: 241793 Diện tích: 12 Đặt cọc: 1,000,000

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN