, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$75 triệu/tháng
Mã: 241790 Diện tích: 500 Phòng ngủ: 5

Mã: 241790 Diện tích: 500 Phòng ngủ: 5

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN