, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$18 triệu/tháng
Mã: 241779 Diện tích: 84 Phòng ngủ: 5

Mã: 241779 Diện tích: 84 Phòng ngủ: 5

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN