Sang lại mặt bằng Tô Ngọc Vân, Quận Thủ Đức - Tp Hồ Chí Minh

$100 triệu
Mã: 241733 Diện tích: 66
 • Sang lại mặt bằng Tô Ngọc Vân
 • Sang lại mặt bằng Tô Ngọc Vân
 • Sang lại mặt bằng Tô Ngọc Vân
 • Sang lại mặt bằng Tô Ngọc Vân
 • Sang lại mặt bằng Tô Ngọc Vân
 • Sang lại mặt bằng Tô Ngọc Vân
 • Sang lại mặt bằng Tô Ngọc Vân
 • Sang lại mặt bằng Tô Ngọc Vân
 • Sang lại mặt bằng Tô Ngọc Vân
 • Sang lại mặt bằng Tô Ngọc Vân
 • Sang lại mặt bằng Tô Ngọc Vân
 • Sang lại mặt bằng Tô Ngọc Vân
 • Sang lại mặt bằng Tô Ngọc Vân
 • Sang lại mặt bằng Tô Ngọc Vân
 • Sang lại mặt bằng Tô Ngọc Vân
 • Sang lại mặt bằng Tô Ngọc Vân
 • Sang lại mặt bằng Tô Ngọc Vân
 • Sang lại mặt bằng Tô Ngọc Vân
 • Sang lại mặt bằng Tô Ngọc Vân
 • Sang lại mặt bằng Tô Ngọc Vân

Khách huỷ cọc nên e cần sang lại quán. Giá công khai 100 triệu đã bao gồm cọc nhà 2 tháng 40 triệu.
A/c nào thiện chí thì liên hệ hoặc đến trực tiếp tại 221 Tô Ngọc Vân, Linh Đông, Thủ Đức xem đồ và xem mb ạ. Để tránh mất thời gian 2 bên đừng hứa hẹn gì ạ. E cảm ơn

Mã: 241733 Diện tích: 66

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN