CẦN MÙA NHÀ Ở QUẬN 2-QUẬN 9- THỦ ĐỨC, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$50 triệu
Mã: 241707 Diện tích: 50
  • CẦN MÙA NHÀ Ở QUẬN 2-QUẬN 9- THỦ ĐỨC
  • CẦN MÙA NHÀ Ở QUẬN 2-QUẬN 9- THỦ ĐỨC

TÔI CẦN MUA NHÀ ĐỂ Ở.
-QUẬN CẦN MUA: QUẬN 9- QUẬN 2 - THỦ ĐỨC
-GIÁ TRỊ TỐI ĐA: 2.5 TỶ
-DIỆN TÍCH: 40-60M2

Mã: 241707 Diện tích: 50

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN