, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$100 triệu/tháng
Mã: 241681 Diện tích: 160 Phòng ngủ: 5

Mã: 241681 Diện tích: 160 Phòng ngủ: 5

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN