, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$30 triệu/tháng
Mã: 241660 Diện tích: 100 Phòng ngủ: 3

Mã: 241660 Diện tích: 100 Phòng ngủ: 3

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN