, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$70 triệu/tháng
Mã: 241656 Diện tích: 700 Phòng ngủ: 4

Mã: 241656 Diện tích: 700 Phòng ngủ: 4

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN