, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$80 triệu/tháng
Mã: 241650 Diện tích: 100 Phòng ngủ: 1

Mã: 241650 Diện tích: 100 Phòng ngủ: 1

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN