Nhà Vũng Tàu 131m² đỉnh chi 3pn có đò h90, Thành phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

$10 triệu/tháng
Mã: 241638 Diện tích: 131 Phòng ngủ: 3
  • Nhà Vũng Tàu 131m² đỉnh chi 3pn có đò h90
  • Nhà Vũng Tàu 131m² đỉnh chi 3pn có đò h90

Thành phố Vũng Tàu 131m² đỉnh chi 3pn có đò h90
Gọi chủ nhà:

Mã: 241638 Diện tích: 131 Phòng ngủ: 3

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN