, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$15 triệu/tháng
Mã: 241636 Diện tích: 60 Phòng ngủ: 4

Mã: 241636 Diện tích: 60 Phòng ngủ: 4

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN