Cho thuê phong25m2 va nguyên tâng 2 60m2 cao cap, Quận Tân Bình - Tp Hồ Chí Minh

$3,5 triệu/tháng
Mã: 241634 Diện tích: 25
 • Cho thuê phong25m2 va nguyên tâng 2 60m2 cao cap
 • Cho thuê phong25m2 va nguyên tâng 2 60m2 cao cap
 • Cho thuê phong25m2 va nguyên tâng 2 60m2 cao cap
 • Cho thuê phong25m2 va nguyên tâng 2 60m2 cao cap
 • Cho thuê phong25m2 va nguyên tâng 2 60m2 cao cap
 • Cho thuê phong25m2 va nguyên tâng 2 60m2 cao cap
 • Cho thuê phong25m2 va nguyên tâng 2 60m2 cao cap
 • Cho thuê phong25m2 va nguyên tâng 2 60m2 cao cap
 • Cho thuê phong25m2 va nguyên tâng 2 60m2 cao cap
 • Cho thuê phong25m2 va nguyên tâng 2 60m2 cao cap
 • Cho thuê phong25m2 va nguyên tâng 2 60m2 cao cap
 • Cho thuê phong25m2 va nguyên tâng 2 60m2 cao cap
 • Cho thuê phong25m2 va nguyên tâng 2 60m2 cao cap
 • Cho thuê phong25m2 va nguyên tâng 2 60m2 cao cap
 • Cho thuê phong25m2 va nguyên tâng 2 60m2 cao cap
 • Cho thuê phong25m2 va nguyên tâng 2 60m2 cao cap

tôi cho thuê lâu dai.phong 25m2 đây đu tât ca tiên nghi ,may lanh mây giăc va nguyên tâng 2 65m2 co 2 may lanh đep moi gia 6tr5.phong chup giông nhu hinh đăng.vui blong liên hê biêt thêm chi tiêt

Mã: 241634 Diện tích: 25 Đặt cọc: 4,000,000

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN