Nhà Vũng Tàu 123m² hẻm thẩng sát công an p7, Thành phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

$10 triệu/tháng
Mã: 241631 Diện tích: 123 Phòng ngủ: 3
 • Nhà Vũng Tàu 123m² hẻm thẩng sát công an p7
 • Nhà Vũng Tàu 123m² hẻm thẩng sát công an p7
 • Nhà Vũng Tàu 123m² hẻm thẩng sát công an p7
 • Nhà Vũng Tàu 123m² hẻm thẩng sát công an p7
 • Nhà Vũng Tàu 123m² hẻm thẩng sát công an p7
 • Nhà Vũng Tàu 123m² hẻm thẩng sát công an p7
 • Nhà Vũng Tàu 123m² hẻm thẩng sát công an p7
 • Nhà Vũng Tàu 123m² hẻm thẩng sát công an p7

Thành phố Vũng Tàu 123m² hẻm thẩng sát công an p7
Gọi chủ nhà:

Mã: 241631 Diện tích: 123 Phòng ngủ: 3 Đặt cọc: 1,000

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN