PHÂN LÔ_ Ô TÔ TRÁNH_GRA Ô TÔ TRONG NHÀ_ KHU VƯC VI, Quận Hà Đông - Hà Nội

$7,1 tỷ
Mã: 241613 Diện tích: 75 Phòng ngủ: 4
 • PHÂN LÔ_ Ô TÔ TRÁNH_GRA Ô TÔ TRONG NHÀ_ KHU VƯC VI
 • PHÂN LÔ_ Ô TÔ TRÁNH_GRA Ô TÔ TRONG NHÀ_ KHU VƯC VI
 • PHÂN LÔ_ Ô TÔ TRÁNH_GRA Ô TÔ TRONG NHÀ_ KHU VƯC VI
 • PHÂN LÔ_ Ô TÔ TRÁNH_GRA Ô TÔ TRONG NHÀ_ KHU VƯC VI
 • PHÂN LÔ_ Ô TÔ TRÁNH_GRA Ô TÔ TRONG NHÀ_ KHU VƯC VI
 • PHÂN LÔ_ Ô TÔ TRÁNH_GRA Ô TÔ TRONG NHÀ_ KHU VƯC VI
 • PHÂN LÔ_ Ô TÔ TRÁNH_GRA Ô TÔ TRONG NHÀ_ KHU VƯC VI
 • PHÂN LÔ_ Ô TÔ TRÁNH_GRA Ô TÔ TRONG NHÀ_ KHU VƯC VI
 • PHÂN LÔ_ Ô TÔ TRÁNH_GRA Ô TÔ TRONG NHÀ_ KHU VƯC VI
 • PHÂN LÔ_ Ô TÔ TRÁNH_GRA Ô TÔ TRONG NHÀ_ KHU VƯC VI
 • PHÂN LÔ_ Ô TÔ TRÁNH_GRA Ô TÔ TRONG NHÀ_ KHU VƯC VI
 • PHÂN LÔ_ Ô TÔ TRÁNH_GRA Ô TÔ TRONG NHÀ_ KHU VƯC VI
 • PHÂN LÔ_ Ô TÔ TRÁNH_GRA Ô TÔ TRONG NHÀ_ KHU VƯC VI
 • PHÂN LÔ_ Ô TÔ TRÁNH_GRA Ô TÔ TRONG NHÀ_ KHU VƯC VI
 • PHÂN LÔ_ Ô TÔ TRÁNH_GRA Ô TÔ TRONG NHÀ_ KHU VƯC VI
 • PHÂN LÔ_ Ô TÔ TRÁNH_GRA Ô TÔ TRONG NHÀ_ KHU VƯC VI
 • PHÂN LÔ_ Ô TÔ TRÁNH_GRA Ô TÔ TRONG NHÀ_ KHU VƯC VI
 • PHÂN LÔ_ Ô TÔ TRÁNH_GRA Ô TÔ TRONG NHÀ_ KHU VƯC VI
 • PHÂN LÔ_ Ô TÔ TRÁNH_GRA Ô TÔ TRONG NHÀ_ KHU VƯC VI
 • PHÂN LÔ_ Ô TÔ TRÁNH_GRA Ô TÔ TRONG NHÀ_ KHU VƯC VI

+ Nhà lằm trong khu phân lô, ô tô tránh, yên tĩnh thoáng mát, dân cư văn minh.
+ Nhà gồm 2 mặt thoáng vĩnh viễn.
+ Nhà thiết kế 4 tầng gồm 3p ngủ to rộng thoáng mát.
+ Sổ đỏ vuông đẹp, pháp lý sạch, chủ thiện chí bán.

Mã: 241613 Diện tích: 75 Phòng ngủ: 4

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN