Kiot mặt đường tân hoà 2, Quận 9 - Tp Hồ Chí Minh

$4 triệu/tháng
Mã: 241573 Diện tích: 20
  • Kiot mặt đường tân hoà 2
  • Kiot mặt đường tân hoà 2
  • Kiot mặt đường tân hoà 2
  • Kiot mặt đường tân hoà 2
  • Kiot mặt đường tân hoà 2
  • Kiot mặt đường tân hoà 2
  • Kiot mặt đường tân hoà 2
  • Kiot mặt đường tân hoà 2

Cho thuê kiot mặt đường , có thể vào ở liền.

Mã: 241573 Diện tích: 20

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN