Nhà cấp 4 tặng vườn sau nhà, Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hòa

$1,4 tỷ
Mã: 241564 Diện tích: 301 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 1
 • Nhà cấp 4 tặng vườn sau nhà
 • Nhà cấp 4 tặng vườn sau nhà
 • Nhà cấp 4 tặng vườn sau nhà
 • Nhà cấp 4 tặng vườn sau nhà
 • Nhà cấp 4 tặng vườn sau nhà
 • Nhà cấp 4 tặng vườn sau nhà
 • Nhà cấp 4 tặng vườn sau nhà
 • Nhà cấp 4 tặng vườn sau nhà
 • Nhà cấp 4 tặng vườn sau nhà
 • Nhà cấp 4 tặng vườn sau nhà
 • Nhà cấp 4 tặng vườn sau nhà
 • Nhà cấp 4 tặng vườn sau nhà
 • Nhà cấp 4 tặng vườn sau nhà
 • Nhà cấp 4 tặng vườn sau nhà

Mã: 241564 Diện tích: 301 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 1

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN