❤Căn hộ sát nhà thờ TÂN ĐỊNH - CV LÊ VĂN TÁM ❌NEW, Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh

$7,8 triệu/tháng
Mã: 241543 Diện tích: 31 Phòng ngủ: 1 Phòng tắm: 1
 • ❤Căn hộ sát nhà thờ TÂN ĐỊNH - CV LÊ VĂN TÁM ❌NEW
 • ❤Căn hộ sát nhà thờ TÂN ĐỊNH - CV LÊ VĂN TÁM ❌NEW
 • ❤Căn hộ sát nhà thờ TÂN ĐỊNH - CV LÊ VĂN TÁM ❌NEW
 • ❤Căn hộ sát nhà thờ TÂN ĐỊNH - CV LÊ VĂN TÁM ❌NEW
 • ❤Căn hộ sát nhà thờ TÂN ĐỊNH - CV LÊ VĂN TÁM ❌NEW
 • ❤Căn hộ sát nhà thờ TÂN ĐỊNH - CV LÊ VĂN TÁM ❌NEW
 • ❤Căn hộ sát nhà thờ TÂN ĐỊNH - CV LÊ VĂN TÁM ❌NEW
 • ❤Căn hộ sát nhà thờ TÂN ĐỊNH - CV LÊ VĂN TÁM ❌NEW
 • ❤Căn hộ sát nhà thờ TÂN ĐỊNH - CV LÊ VĂN TÁM ❌NEW
 • ❤Căn hộ sát nhà thờ TÂN ĐỊNH - CV LÊ VĂN TÁM ❌NEW
 • ❤Căn hộ sát nhà thờ TÂN ĐỊNH - CV LÊ VĂN TÁM ❌NEW
 • ❤Căn hộ sát nhà thờ TÂN ĐỊNH - CV LÊ VĂN TÁM ❌NEW

❤Căn hộ sát nhà thờ TÂN ĐỊNH - CV LÊ VĂN TÁM ❌NEW

Mã: 241543 Diện tích: 31 Phòng ngủ: 1 Phòng tắm: 1 Đặt cọc: 100,000

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN