Mặt bằng suốt 500m2 2 tầng ngang 10' NG HỮU THỌ, Quận Hải Châu - Đà Nẵng

$50 triệu/tháng
Mã: 241541 Diện tích: 500
  • Mặt bằng suốt 500m2 2 tầng ngang 10' NG HỮU THỌ
  • Mặt bằng suốt 500m2 2 tầng ngang 10' NG HỮU THỌ
  • Mặt bằng suốt 500m2 2 tầng ngang 10' NG HỮU THỌ
  • Mặt bằng suốt 500m2 2 tầng ngang 10' NG HỮU THỌ
  • Mặt bằng suốt 500m2 2 tầng ngang 10' NG HỮU THỌ
  • Mặt bằng suốt 500m2 2 tầng ngang 10' NG HỮU THỌ

Trống suốt 2 tầng
Kinh doanh tự do
Ngang 10m
Thuê cho thuê lâu dài

Mã: 241541 Diện tích: 500

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN