CĂN HỘ FREE HẾT TẤT CẢ CHỈ TÍNH ĐIỆN CÓ HỒ BƠI, Quận 7 - Tp Hồ Chí Minh

$7,5 triệu/tháng
Mã: 241509 Diện tích: 35 Phòng ngủ: 1 Phòng tắm: 1
  • CĂN HỘ FREE HẾT TẤT CẢ CHỈ TÍNH ĐIỆN CÓ HỒ BƠI
  • CĂN HỘ FREE HẾT TẤT CẢ CHỈ TÍNH ĐIỆN CÓ HỒ BƠI
  • CĂN HỘ FREE HẾT TẤT CẢ CHỈ TÍNH ĐIỆN CÓ HỒ BƠI
  • CĂN HỘ FREE HẾT TẤT CẢ CHỈ TÍNH ĐIỆN CÓ HỒ BƠI
  • CĂN HỘ FREE HẾT TẤT CẢ CHỈ TÍNH ĐIỆN CÓ HỒ BƠI
  • CĂN HỘ FREE HẾT TẤT CẢ CHỈ TÍNH ĐIỆN CÓ HỒ BƠI

CĂN HỘ FREE HẾT TẤT CẢ CHỈ TÍNH ĐIỆN CÓ HỒ BƠI SỐNG ẢO

Mã: 241509 Diện tích: 35 Phòng ngủ: 1 Phòng tắm: 1

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN