, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$28 triệu/tháng
Mã: 241505 Diện tích: 216 Phòng ngủ: 3

Mã: 241505 Diện tích: 216 Phòng ngủ: 3

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN