Văn phòng Thành phố Vũng Tàu 141m² hủ tíu mựng hht, Thành phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

$18 triệu/tháng
Mã: 241488 Diện tích: 141
  • Văn phòng Thành phố Vũng Tàu 141m² hủ tíu mựng hht
  • Văn phòng Thành phố Vũng Tàu 141m² hủ tíu mựng hht
  • Văn phòng Thành phố Vũng Tàu 141m² hủ tíu mựng hht
  • Văn phòng Thành phố Vũng Tàu 141m² hủ tíu mựng hht
  • Văn phòng Thành phố Vũng Tàu 141m² hủ tíu mựng hht
  • Văn phòng Thành phố Vũng Tàu 141m² hủ tíu mựng hht
  • Văn phòng Thành phố Vũng Tàu 141m² hủ tíu mựng hht
  • Văn phòng Thành phố Vũng Tàu 141m² hủ tíu mựng hht

Văn phòng Thành phố Vũng Tàu 141m² hủ tíu mựng hht'
Gọi chủ nhà: 0.9.0.8.0.2.9.5.4.6

Mã: 241488 Diện tích: 141

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN