Phòng trọ Phú Nhuận- View bờ kè Trường Sa 25m2, Quận Phú Nhuận - Tp Hồ Chí Minh

$4,2 triệu/tháng
Mã: 241481 Diện tích: 25
 • Phòng trọ Phú Nhuận- View bờ kè Trường Sa 25m2
 • Phòng trọ Phú Nhuận- View bờ kè Trường Sa 25m2
 • Phòng trọ Phú Nhuận- View bờ kè Trường Sa 25m2
 • Phòng trọ Phú Nhuận- View bờ kè Trường Sa 25m2
 • Phòng trọ Phú Nhuận- View bờ kè Trường Sa 25m2
 • Phòng trọ Phú Nhuận- View bờ kè Trường Sa 25m2
 • Phòng trọ Phú Nhuận- View bờ kè Trường Sa 25m2
 • Phòng trọ Phú Nhuận- View bờ kè Trường Sa 25m2
 • Phòng trọ Phú Nhuận- View bờ kè Trường Sa 25m2
 • Phòng trọ Phú Nhuận- View bờ kè Trường Sa 25m2
 • Phòng trọ Phú Nhuận- View bờ kè Trường Sa 25m2
 • Phòng trọ Phú Nhuận- View bờ kè Trường Sa 25m2
 • Phòng trọ Phú Nhuận- View bờ kè Trường Sa 25m2
 • Phòng trọ Phú Nhuận- View bờ kè Trường Sa 25m2
 • Phòng trọ Phú Nhuận- View bờ kè Trường Sa 25m2
 • Phòng trọ Phú Nhuận- View bờ kè Trường Sa 25m2
 • Phòng trọ Phú Nhuận- View bờ kè Trường Sa 25m2
 • Phòng trọ Phú Nhuận- View bờ kè Trường Sa 25m2
 • Phòng trọ Phú Nhuận- View bờ kè Trường Sa 25m2
 • Phòng trọ Phú Nhuận- View bờ kè Trường Sa 25m2

Mã: 241481 Diện tích: 25 Đặt cọc: 4,200,000

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN