Mặt bằng kinh doanh nam kỳ bến hoa mai 6x12, Thành phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

$17 triệu/tháng
Mã: 241479 Diện tích: 95
  • Mặt bằng kinh doanh nam kỳ bến hoa mai 6x12
  • Mặt bằng kinh doanh nam kỳ bến hoa mai 6x12
  • Mặt bằng kinh doanh nam kỳ bến hoa mai 6x12
  • Mặt bằng kinh doanh nam kỳ bến hoa mai 6x12
  • Mặt bằng kinh doanh nam kỳ bến hoa mai 6x12
  • Mặt bằng kinh doanh nam kỳ bến hoa mai 6x12
  • Mặt bằng kinh doanh nam kỳ bến hoa mai 6x12
  • Mặt bằng kinh doanh nam kỳ bến hoa mai 6x12

Mặt bằng kinh doanh nam kỳ bến hoa mai 6x12'
Gọi chủ nhà: 0.9.0.8.0.2.9.5.4.6

Mã: 241479 Diện tích: 95

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN