, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$138 triệu/tháng
Mã: 241465 Diện tích: 1000 Phòng ngủ: 6

Mã: 241465 Diện tích: 1000 Phòng ngủ: 6

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN