, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$70 triệu/tháng
Mã: 241425 Diện tích: 598 Phòng ngủ: 1

Mã: 241425 Diện tích: 598 Phòng ngủ: 1

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN