, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$51 triệu/tháng
Mã: 241414 Diện tích: 500 Phòng ngủ: 5

Mã: 241414 Diện tích: 500 Phòng ngủ: 5

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN