»»BIỆT THỰ /Bình An/Hầm trệt 3 lầu 5PN/»290, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$42 triệu/tháng
Mã: 241391 Diện tích: 160 Phòng ngủ: 5
  • »»BIỆT THỰ /Bình An/Hầm trệt 3 lầu 5PN/»290
  • »»BIỆT THỰ /Bình An/Hầm trệt 3 lầu 5PN/»290
  • »»BIỆT THỰ /Bình An/Hầm trệt 3 lầu 5PN/»290
  • »»BIỆT THỰ /Bình An/Hầm trệt 3 lầu 5PN/»290
  • »»BIỆT THỰ /Bình An/Hầm trệt 3 lầu 5PN/»290
  • »»BIỆT THỰ /Bình An/Hầm trệt 3 lầu 5PN/»290
  • »»BIỆT THỰ /Bình An/Hầm trệt 3 lầu 5PN/»290
  • »»BIỆT THỰ /Bình An/Hầm trệt 3 lầu 5PN/»290

»»BIỆT THỰ /Bình An/Hầm trệt 3 lầu 5PN/»290
--------------

Mã: 241391 Diện tích: 160 Phòng ngủ: 5

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN