, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$12 triệu/tháng
Mã: 241389 Diện tích: 80 Phòng ngủ: 2

Mã: 241389 Diện tích: 80 Phòng ngủ: 2

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN