, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$8 triệu/tháng
Mã: 241370 Diện tích: 60 Phòng ngủ: 2

Mã: 241370 Diện tích: 60 Phòng ngủ: 2

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN