Mặt bằng kinh doanh Quận Thanh Khê 200m² trungtâm, Quận Thanh Khê - Đà Nẵng

$40 triệu/tháng
Mã: 241358 Diện tích: 200
 • Mặt bằng kinh doanh Quận Thanh Khê 200m² trungtâm
 • Mặt bằng kinh doanh Quận Thanh Khê 200m² trungtâm
 • Mặt bằng kinh doanh Quận Thanh Khê 200m² trungtâm
 • Mặt bằng kinh doanh Quận Thanh Khê 200m² trungtâm
 • Mặt bằng kinh doanh Quận Thanh Khê 200m² trungtâm
 • Mặt bằng kinh doanh Quận Thanh Khê 200m² trungtâm
 • Mặt bằng kinh doanh Quận Thanh Khê 200m² trungtâm
 • Mặt bằng kinh doanh Quận Thanh Khê 200m² trungtâm
 • Mặt bằng kinh doanh Quận Thanh Khê 200m² trungtâm
 • Mặt bằng kinh doanh Quận Thanh Khê 200m² trungtâm
 • Mặt bằng kinh doanh Quận Thanh Khê 200m² trungtâm
 • Mặt bằng kinh doanh Quận Thanh Khê 200m² trungtâm
 • Mặt bằng kinh doanh Quận Thanh Khê 200m² trungtâm
 • Mặt bằng kinh doanh Quận Thanh Khê 200m² trungtâm

măt tien trung tâm thành phố ngã ba cai lan da nẵng

Mã: 241358 Diện tích: 200

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN